herta müller

2012

 zu Anfang 2012 25 x 25 cm Öl / Leinwand
zu Anfang 2012 25 x 25 cm Öl / Leinwand

zu Anfang 2012

25 x 25 cm

Öl / Leinwand

 

 Aue 2012 25 x 25 cm Öl / Leinwand
Aue 2012 25 x 25 cm Öl / Leinwand

Aue 2012

25 x 25 cm

Öl / Leinwand

 

Chalais 2012 25 x 25 cm Öl / Leinwand
Chalais 2012 25 x 25 cm Öl / Leinwand

Chalais 2012

25 x 25 cm

Öl / Leinwand

 

 Tal 2012 30 x 30 cm Öl / Leinwand
Tal 2012 30 x 30 cm Öl / Leinwand

Tal 2012

30 x 30 cm

Öl / Leinwand

 

 il peso 2012 50 x 40 cm Öl / Leinwand
il peso 2012 50 x 40 cm Öl / Leinwand

il peso 2012

50 x 40 cm

Öl / Leinwand

 

August 2012 50 x 40 cm Öl / Leinwand
August 2012 50 x 40 cm Öl / Leinwand

August 2012

50 x 40 cm

Öl / Leinwand

 

 le balze 4.9.2012 2012 60 x 50 cm Öl / Leinwand
le balze 4.9.2012 2012 60 x 50 cm Öl / Leinwand

le balze 4.9.2012

 60 x 50 cm

Öl / Leinwand

 

14.9.2012 2012 60 x 50 cm Öl / Leinwand
14.9.2012 2012 60 x 50 cm Öl / Leinwand

14.9.2012

60 x 50 cm

Öl / Leinwand

 

 16.9.12 fluss/it 2012 60 x 50 cm Öl / Leinwand
16.9.12 fluss/it 2012 60 x 50 cm Öl / Leinwand

16.9.12 fluss/it 2012

60 x 50 cm

Öl / Leinwand

 

 16.9.12 fluss/it 2012 60 x 50 cm Öl / Leinwand
16.9.12 fluss/it 2012 60 x 50 cm Öl / Leinwand

16.9.12 fluss/it 2012

60 x 50 cm

Öl / Leinwand

 

 Malavigione 2012 100 x 80 cm Öl / Leinwand
Malavigione 2012 100 x 80 cm Öl / Leinwand

Malavigione 2012

100 x 80 cm

Öl / Leinwand

 

 Becken 27.8.12 2012 100 x 90 cm Öl / Leinwand
Becken 27.8.12 2012 100 x 90 cm Öl / Leinwand

Becken 27.8.12

100 x 90 cm

Öl / Leinwand

 

 am Ciuffenna 2012 100 x 90 cm Öl / Leinwand
 am Ciuffenna 2012 100 x 90 cm Öl / Leinwand

am Ciuffenna 2012

100 x 90 cm

Öl / Leinwand

 

 Disingano 2012 160 x 150 cm Öl / Leinwand
Disingano 2012 160 x 150 cm Öl / Leinwand

Disingano 2012

160 x 150 cm

Öl / Leinwand

 

Sonnenstand August 2012 160 x 150 cm Öl / Leinwand
Sonnenstand August 2012 160 x 150 cm Öl / Leinwand

Sonnenstand August 2012

160 x 150 cm

Öl / Leinwand